Asociația Română de Igienă Aplicată susține bunele practici în Horeca

Criza sanitară acuală a produs multe pagube domeniului Horeca, dar a avut drept consecință și optimizarea bunelor practici pe segmente precum igiena, cleaningul, gestionarea fluxurilor, eliminarea deșeurilor sau alte activități care țin de sănătatea clienților și a angajaților. Totuși, nu se poate spune că aceste practici sunt foarte bine definite și urmărite, de aceea salutăm activitatea Asociației Române de Igienă Aplicată, pe care ne dorim să o sprijinim ca partener media în demersul său de a dezvolta și consolida competența, de a identifica, elabora și im­ple­menta o serie de proceduri specifice. Hotelurile, restau­rantele și celelalte unități din domeniul ospitalității au un interes direct ca aceste bune practici să fie clare, pentru a putea funcționa ca industrie, fără suspiciunile devenite cronice și fără temerea permanentă că unitățile respective ar putea fi închise.   

 

Asociația Română de Igienă Apli­cată (A.R.I.A.) a apărut la ini­­țiativa mai multor companii din domeniul igienei aplicate care, în primăvara anului 2020, și-au unit forțele pentru a crea o organizație activă în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2, cu aportul propriilor expertize și al studiilor existente pe piață. La acel moment, vidul legislativ și ambiguitățile pe anumite zone legislative, necorelate integral cu legislația europeană în vi­goa­re, a avut drept consecință lipsa unor măsuri clare în privința bunelor practici în igiena aplicată. A.R.I.A. și-a asumat elaborarea unui asemenea ghid, misiune care va aduce un mare plus în so­cietatea românească. Scopul or­ga­niza­ției este de a promova și a con­solida competența în igiena apli­cată, de a sprijini și a acorda suportul necesar companiilor și instituțiilor din diferite domenii de activitate în identificarea, elaborarea și imple­men­tarea unor proceduri cores­punzătoare și specifice acestora, necesare asigurării unei igiene la un standard înalt de calitate.

A.R.I.A.  promovează o abordare științifică în domeniul igienei aplicate și în identificarea măsurilor de control al infecțiilor, luând în considerare nece­sită­țile cotidiene. Această abordare include analiza produselor, a meto­dologiilor de aplicare și a serviciilor din domeniul curățeniei, igienizării și dezinfecției, în raport cu protocoalele de testare și de aprobare, dar și cu standardele de calitate naționale și internaționale. Cu aju­torul membrilor săi și al par­tene­riatelor pe care le vizează, asociația își dorește di­se­minarea informațiilor actua­le de spe­cialitate și dezbaterea pe marginea temelor specifice domeniilor de acti­vitate din sfera igienei aplicate.

Deși în prezent ne confruntăm cu o situație excepțională globală, generată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, sistemul de sănătate publică al Ro­mâniei a întâmpinat dificultăți și de-a lungul anilor trecuți. Radiografia istoriei noastre sanitare ne arată faptul că se impune educarea cu urgență atât a indivizilor, cât și a profesioniștilor care activează în domeniul igienei aplicate. În acest sens, pe de o parte trebuie aduse la cunoștința populației nor­mele elementare de igienă, iar pe de altă parte trebuie impuse standarde înalte de igienă pro­fesioniștilor care activează în domeniu, prin produsele, tehnologiile și serviciile pe care le oferă.

În acest sens, A.R.I.A. își propune consolidarea credibilității în actul de realizare și menținere a igienei atât față de indivizi, cât și față de profesioniști, prin asigurarea accesului cât mai larg la tehnologii inovatoare și la variante de igienizare sigure și eficiente. De asemenea, își propune să actualizeze și să contribuie la implementarea meto­delor integrate în standardele UE, să promoveze și să vină în sprijinul modernizării legislației române în do­meniul sănătății prin propunerea unor reglementări eficiente și trans­parente.

Drept urmare, scopul principal al A.R.I.A. este conceperea și dezvoltarea unui amplu program în domeniul sănătății și igienei, prin elaborarea unei baze de date a produselor, a meto­dologiilor de aplicare și serviciilor care se ridică la standardele de calitate necesare asigurării unei igiene cores­punzătoare în domeniul spitalicesc, în instituții publice și private sau în orice alte zone ce prezintă riscul de trans­mitere a infecțiilor, virușilor și bacteriilor. Acest scop vizează asigu­rarea igienei cores­punzătoare prin aplicarea rațio­nală și eficientă a metodelor de curățenie, și, nu în ultimul rând, prin promovarea și practicarea măsu­rilor de combatere a infecțiilor, menite să protejeze populația și mediul.

În realizarea acestui scop, A.R.I.A. își propune crearea unei baze de date dinamice, care să identifice produsele și serviciile conforme pentru asigurarea igienei corespunzătoare, dar și crearea de parteneriate cu profesioniști, experți și asociații științifice de profil care să faciliteze acest demers.

 

Asociația Română de Igienă

Aplicată (A.R.I.A.)

Str. Grigore Alexandrescu nr. 67

Sector 1, București

E-mail: secretariat@aria.org.ro

Web: aria.org.ro

De: SpaMagazin | 30 Mar 2021

0 Comentarii

Adauga un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi facuta publica. Completati cel putin campurile obligatorii.