În trend: decking WPC de la BencompStudii recente au arătat că piața mondială a compozitelor WPC (Wood Polymer Composite) este de câțiva ani într-o creș­tere spectaculoasă, iar acest trend se menține, în concordanță cu interesul crescut al beneficiarilor pentru soluțiile ecologice, beneficiind în același timp de un material cu proprietăți superioare celor convenționale, utilizate în domeniul amenajărilor exterioare. Pentru următorii 4 ani, se estimează o creștere anuală de 11 – 12 % a pieței de WPC, cele mai multe cereri venind din zona decking-ului, a mobilierului de exterior și a con­­stru­cțiilor în general. Inovațiile re­cente, care au trezit interesul cum­­­­­pără­torilor, au vizat noile sisteme de fi­xare, care ajută la un montaj simplu și rapid, respectiv aditivarea pentru un com­portament superior la razele UV și tem­peraturi extreme. Acest material se bucură de succes și în România, unde este căutat pe segmentul rezidențial și de birouri, dar în special pentru amenajarea spațiilor exterioare ale unităților de cazare, ale restaurantelor, barurilor sau centrelor Spa. Utilizarea pe scară largă se datorează în bună măsură fabricanților autohtoni care au venit cu tehnologie modernă, dintre care relevant este Bencomp, cu o unitate de producție la Buzău.

 

Prin extrudarea acestui material com­pozit, realizat în principiu din făină de lemn (peste 50%) și mase plastice (parțial obținute prin reciclarea deșeurilor), Ben­comp obține profile sau alte tipuri de produse care pot deveni pardoseli exte­rioa­re tip deck, garduri, lambriuri, mobilier de grădină (bănci, jardiniere), pergole, sau mici construcții mai elaborate, cu structuri consolidate: foișoare, pontoane etc. WPC-ul are câteva avantaje care îl recomandă pentru utilizarea în contexte dintre cele mai diverse, de la clima uscată din zonele deșertice sau ecuatoriale, cu umiditate din abundență, până la cea subpolară din nordul extrem – ceea ce a fost deja verificat, produsele Bencomp fiind expor­tate în zone cu aceste modele climatice. Una dintre proprietățile de bază ale ma­terialului este impermeabilitatea la ume­zeală, ceea ce îl face stabil di­men­sional și greu degradabil la exces de apă.

Pardoselile exterioare de tip deck sunt cele mai căutate produse WPC; operatorii unităților Horeca țin cont în această op­țiune de siguranța traficului, aspect, con­trolul costurilor de execuție și între­ținere, du­rata de viață relativ ridicată.

În particular pentru această industrie, conform nor­ma­tivelor, pardoselile trebuie să înde­pli­nească o serie de exigențe spe­cifice, care iau în calcul uzura (inclusiv pentru traficul intens, folosind scaunele cu rotile sau diverse echipamente pe roți), com­por­ta­mentul la poansonare (tera­sele trebuie să reziste la mobilier fix, cu sarcini statice importante), com­portamentul la apă (inclusiv în cadrul cură­țării periodice obli­gatorii) și rezis­ten­ța la agenți chimici, care pot fi atât deter­genți, cât și produse alimentare. Nu în ultimul rând, suprafața trebuie să fie plană, continuă, cu o ade­ren­ță optimă și fără obstacole care să pro­voa­ce accidentarea clienților sau anga­jaților. 

Având o substructură care separă stratul de uzură de stratul suport, adap­ta­bilă la relieful terenului, arhitectura spațiului și necesitățile specifice locației, umiditatea din sol este drenată cores­punzător, asigu­rând integritatea sistemului pentru mulți ani și prevenind alunecarea din cauza umidității. De asemenea, trebuie luată în calcul tem­pera­tura la care ajunge par­doseala în timpul expunerii prelungite la soare, destul de mare în cazul mate­rialelor cu inerție termică redusă (piatră, ceramică, compozite pe bază de ciment etc.). WPC-ul reușește să păstreze această temperatură la un nivel optim, ceea ce îl recomandă inclusiv pentru utilizarea la terasele pis­cine­lor, sau în alte zone unde se merge desculț. Rezistența la agenți chimici este de ase­menea asigurată, inclusiv pentru incidența apelor marine, minerale sau ter­male, întâlnite pe segmentul balnear.

Proprietățile compozitului lemn-poli­mer mai oferă ceea ce este pretins de la orice pardoseală exterioară: rezistență la cicluri îngheț-dezgheț,  agresiune de natură biologică (mușchi, licheni, insecte), un design modern și familiar în același timp. Factorul estetic trebuie evaluat cu responsabilitate, compozitul putând fi extrudat sub numeroase forme și modele de texturi. Datorită rezistenței excep­țio­nale la radiațiile UV, profilele Bencomp au un aspect uniform, menținut pe toată durata de viață a materialului. Materialul simplu de prelucrat și de pus în operă, în sistem complet, până la ultimul șurub, poate deveni punctul de plecare pentru o activitate deosebit de creativă, cu rezultate surprinzătoare.

 

Bencomp

Fabrica: Buz`u, Aleea Industriilor nr. 5, Tel.: 0238.411.187

Mobil: 0744.304.012, 0720.852.045,

0770.573.848

Email: office@wpcromania.ro

www.wpcromania.ro

De: SpaMagazin | 12 Oct 2020

0 Comentarii

Adauga un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi facuta publica. Completati cel putin campurile obligatorii.