PISCINE SPAWELLNESSCENTRE BALNEARE

Spa Magazin

Pardoseli turnate pentru HorecaPardoselile turnate reprezintă soluții excelente pentru multe dintre spațiile de hotel, restaurant, bar, Spa care sunt supuse traficului intens, operațiunilor frecvente de curățenie și întreținere, umidității sau temperaturilor extreme. Ne referim atât la zone de bucătărie, camere tehnice, garaje sau parcări, dar și la spații care au nevoie de un design special, personalizat: săli de restaurant sau bar, zone wellness/Spa, recepții și lounge-uri. Toate acestea pot beneficia de pardoseli rezistente, continue, care pot fi spălate și curățate frecvent fără riscul de a rămâne colțuri sau rosturi unde murdăria sau germenii să nu poată fi îndepărtate. Adaptabilitatea la spații cu orice geometrie și aderența optimă sunt alte avantaje pe care operatorii din domeniu le doresc. De asemenea, pardoselile turnate sunt la dispoziția designerului, care cu ajutorul unor aplicatori pricepuți își pot da măsura creativității. Astfel, normativele din Horeca sunt respectate, iar spațiile abordate beneficiază de un aspect deosebit, clasic sau modern, în care formele și culorile se supun conceptului general de amenajare interioară.

 

Servicii complete

Dezvoltarea spectaculoasă a sec­to­rului de pardoseli pe bază de rășini sintetice a mers în paralel cu creșterea unor companii autohtone care au do­vedit că sunt per­for­mante și eficiente, respectând standardele și normativele euro­pene tot mai riguroase, pentru diver­sele domenii de utilizare. Elite Surface Systems, societate cu capital româno-spaniol, cu o experiență de peste 25 de ani în domeniu, s-a po­ziționat încă de la început ca un lider pe această piață, venind per­ma­nent cu cele mai noi materiale, tehnologii și know-how. În aceste pagini puteți vedea imagini cu doar o mică parte dintre lucrările aflate în portofoliul companiei.

 

Activitatea Elite Surface Systems a vizat nu doar aplicarea efectivă a pardoselilor industriale sau decorative, ori a hidroizolațiilor cu membrane lichide, ci și educarea pieței, respectiv formarea de noi specialiști pentru această industrie. Experiența dobândită de-a lungul anilor permite ca activitatea acestei companii să se desfășoare și în zona de consultanță tehnică, având colaborări cu antreprenori, constructori și arhitecți pentru unele dintre cele mai mari proiecte din țară. Astfel, au fost realizate proiecte din domenii variate: industria alimentară, unități de producție, Horeca, spații comerciale și retail, depozite, parcări, unități medicale și de învățământ, clădiri de birouri și rezidențiale.

Elite Surface Systems a ajuns la acest nivel bazându-se pe câteva atuuri: folosirea celor mai bune produse și echipamente de pe piața europeană și mondială, cunoașterea pieței, a materialelor optime pentru fiecare tip de lucrare, a domeniilor care necesită o abor­da­re specială, personalizată. Echipa a fost per­manent antrenată să devină mai eficientă, mai performantă, prin cursuri de perfecționare și prin folosirea de produse noi, cu caracteristici optimizate. În condițiile în care forța de muncă din construcții s-a orientat către piețe cu putere financiară mai mare, mulți dintre aplicatorii Elite au ales să rămână.

 

Investiții în tehnologie și oameni

Pentru a păstra acest nivel și a oferi în permanență partenerilor servicii de cea mai bună calitate, Elite Surface Systems a mizat pe două mari investiții: una cu impact direct asupra companiei, cea în oameni, iar cea de-a doua cu impact relevant în sectorul execuției de pardoseli turnate, investiția în echipamente performante. Investiția în oameni este plusul de valoare al companiei. Mulți dintre angajați au pus bazele acestei companii și au crescut odată cu ea. Elite Surface Systems nu înseamnă doar satisfacții profesionale, ci implică și dezvoltare personală.

Revenind la cea de-a doua investiție cu impact major, s-a mizat pe dotarea cu echi­pa­mente performante care asigură echipei, și mai ales beneficiarilor, garanția calității pardoselilor aplicate. Anual s-a investit considerabil în noi utilaje destinate pregătirii stratului suport, înainte de aplicarea pardoselii finale. Compania a ales să le ofere celor care aleg serviciile și produsele o experiență reușită. Sunt mulți cei care solicită aplicarea de pardoseli turnate în urma recomandărilor primite, iar acest lucru spune totul despre echipă.

 

Tipuri de lucrări executate de Elite Surface Systems

- Pardoseli epoxidice

- Pardoseli poliuretanice

- Pardoseli decorative

- Pardoseli antistatice / electrostatice

- Sisteme de pardoseli cu întărire rapidă

- Șape autonivelante – cimentoase

- Șape poliuretanice – cimentoase

- Injecții cu rășini

- Refacere rosturi

- Marcaje și pictograme

- Vopsitorii speciale pentru pereți

- Hidroizolații cu membrane lichide

- Impermeabilizări

- Pardoseli din beton.

 

Performanța și politica de mediu

Managementul Elite Surface Systems se implică activ în protecția mediului înconjurător și a angajaților săi la locul de muncă. Angajații companiei sunt instruiți nu doar să își des­fă­șoare activitățile și sarcinile specifice obiectului de activitate la standarde de calitate foarte bune, ci și să respecte normele de securitate, respectiv să își optimizeze procesele de lucru, utilizând durabil și eficient resursele și materiile prime, cu impact redus asupra mediului. Elite Surface Systems a implementat un sistem de ma­na­gement integrat de calitate ISO 9001:2008 - mediu ISO 14001:2005. În principiu, Elite Surface Systems s-a angajat să aloce resursele necesare pentru imple­men­tarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de mediu și pentru creșterea continuă a calității serviciilor oferite. Printre obiectivele generale ale com­paniei, au fost stabilite și cele care constau în identificarea și ținerea sub control a aspectelor de mediu existente în cadrul organizației, pentru conformarea cu cerințele legale și de prevenire a poluării prin:

- Minimizarea cantităților de deșeuri ge­nerate și gestionarea lor în condiții de sigu­ranță atunci când apariția lor nu poate fi evitată;

- Diminuarea gradului de poluare a aerului prin măsuri care să permită o bună protejare a acestuia;

- Reducerea consumului de resurse na­tu­rale;

- Dezvoltarea produselor și serviciilor ofe­rite prin utilizarea unei tehnologii curate și sigure în scopul îmbunătățirii performanțelor de mediu;

- Asigurarea resurselor umane competente și a resurselor materiale necesare atât men­ți­nerii politicii calității și de mediu, cât și în­de­­­plinirii obiectivelor propuse.

 

Elite Surface Systems

Tel/Fax: +40 216 670 887

Email: office@pardoseli-elite.ro

www.pardoseli-elite.ro

De: SpaMagazin | 27 Mar 2020

0 Comentarii

Adauga un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi facuta publica. Completati cel putin campurile obligatorii.