Soluții Mapei pentru realizarea piscinelor din beton armat placate cu plăci ceramice sau mozaic vitroceramic

Soluții Mapei pentru realizarea piscinelor din beton armat placate cu plăci ceramice sau mozaic vitroceramicMapei, lider mondial în domeniul produselor chimice pentru construcții, are o vastă experiență în realizarea piscinelor noi și în renovarea celor existente. Începând cu anii 1950, materialele acestui producător au fost utilizate la aproape toate piscinele utilizate în cadrul Jocurilor Olimpice sau al competițiilor internaționale.

Mapei este în măsură să furnizeze în acest sector o gamă completă de materiale: aditivi și produse pentru creșterea impermeabilității betonului folosit la turnarea structurii bazinului; hidroizolații speciale pentru impermeabilizarea cuvei interioare, compatibile cu adezivii pentru lipirea finisajelor ceramice sau a mozaicului din sticlă; mortare colorate pe bază de ciment sau rășini epoxidice pentru chituirea rosturilor și etanșanți pentru rosturile elastice.

Recomandări tehnice pe faze de execuţie


1. Prepararea betonului
Betonul va fi preparat cu aditivi pe bază de polimeri acrilici din linia Dynamon, în conformitate cu SR-EN 934-2; aditivii vor fi aleși în funcție de temperatura ambientală și de condițiile de lucru din șantier. De la caz la caz, se va utiliza aditivul Dynamon SR3 sau Dynamon SR41.

Pentru a obține un bazin sau o cuvă impermeabilă, betonul trebuie să aibă următoarele caracteristici:
Clasă beton: min. C 30/37
Raport A/C: < 0,50
Clasă de lucrabilitate conform CP 012 / 2007: S4/S5
Clasa de expunere conform CP 012/2007: XD1
Stratul de acoperire cu beton a armăturilor: 5 cm
* Dacă piscina va conține apă de mare sau clasa de expunere ambientală este XS2, se impune ca şi clasa betonului să fie minimum C35/45.
** Impermeabilitatea cuvei bazinului va fi asigurată de sistemul de hidroizolaţie interioară, dar şi exterioară, precum şi de betonul preparat dar utilizat împreună cu materialele pentru tratarea rosturilor de lucru sau a străpungerilor. Clasa de expunere însă trebuie respectată, pentru ca în cazul unui accident betonul s[ nu fie degradat de agresivitatea mediului.

2. Asigurarea etanşeităţii rosturilor de lucru
a) Între pereţi şi radier
Impermeabilizarea rosturilor de lucru dintre radier şi pereţi, pereţi - pereţi sau a rosturilor de turnare se asigura cu Idrostop Soft, un cordon bentonitic hidro-expansiv. Este un material uşor de pus în operă, modelându-se rapid după forma suportului. Profilul se fixează pe radier sau pe rostul de turnare, la mijloc, între armături, cu Ultrabond MS Rapid (un adeziv MS elastic, hibrid). După întărirea adezivului de fixare, se toarnă pereţii sau se reia betonarea, acoperirea cu beton peste cordon şi laturile lui trebuind să fie de minimum 5 cm.
Sistemul de etanşare Idrostop Soft + Ultrabond MS Rapid poate fi prevăzut din faza de proiectare şi ca soluţie pentru etanşarea ţevilor / conductelor ce vor fi înglobate în structura de beton la piscine noi sau reabilitări.

b) Asigurarea etanşeităţii trecerilor / străpungerilor şi pieselor înglobate
În cazul reabilitărilor bazinelor de înot, pentru etanşarea străpungerilor în structura de beton, pentru etanşarea elastică a trecerilor prin beton a ţevilor sau a conductelor, pentru restabilirea etanşeităţii rosturilor rigide sau pentru oprirea infiltraţiilor de apă în structura de beton, precum şi pentru etanşarea suplimentară a pieselor înglobate se va utiliza Mapeproof Swell, un mastic hidro-expansiv, uşor de aplicat în cazurile de mai sus. După întărirea masticului, în funcţie de tipul de utilizare, peste el se va aplica întotdeauna un mortar de reparaţii cu contracţie controlată, Mapegrout T40, Mapegrout Rapido sau, în unele cazuri, beton. Este important ca acoperirea cu mortar Mapegrout sau beton peste masticul hidro-expansiv să fie de minimum 6 cm.
Ca alternativă, pentru etanşarea rigidă a străpungerilor, a pieselor înglobate (duze, faruri, schimmere, sifoane) se poate aplica prin pensulare sau turnare Eporip, adeziv epoxidic bicomponent, fără solvenţi, cu consistenţă semifluidă. După aplicarea adezivului, peste acesta se va împrăştia nisip uscat de cuarţ, cu rol de punte de aderenţă pentru următoarele straturi.

3. Tencuirea şi îndreptarea suprafeţei pereţilor
a) Se îndepărtează de pe suprafaţa betonului laptele de ciment, urmele de decofrol, pulberile sau eventualele grăsimi ce pot compromite aderenţa.
b) Eventualele segregări sau defecte de turnare din suprafaţa de beton se vor repara cu mortare cu contracţie controlată, impermeabile, pentru reparaţii structurale (ca Mapegrout Rapido - mortar rapid de reparaţii, cu rezistenţă iniţială mare). Pe timp călduros, se va utiliza Mapegrout T40.
c) Matarea golurilor rămase în urma cofrării se va face, după îndepărtarea cămăşii de protecţie a tiranţilor, cu mortarul de reparaţie impermeabil şi contracţie controlată Mapegrout Rapido. Mortarul se aplică în straturi succesive, cu pauză de 15 minute între aplicări, până la umplerea totală a găurii.
d) La tencuirea şi nivelarea pereţilor din beton, înainte de aplicarea mortarului se va aplica un spriţ adeziv preparat cu ciment, nisip cu sort max. 4 mm, apă şi latex Planicrete. După ce şpriţul a intrat în priză şi s-a întărit, dar încă este crud, peste el se va aplica mortarul pentru tencuieli Nivoplan, preparat cu apă şi latex Planicrete.

4. Realizarea şapei de pantă pe fundul bazinului
Se îndepărtează de pe suprafața betonului laptele de ciment, urmele de decofrol, pulberile sau eventualele grăsimi, apoi pentru corectarea suprafeței de fund, pe placa de beton se va aplica o șapă grosieră, cu consistență semiuscată, preparată cu lianți Topcem sau Mapecem, ori cu unul dintre mortarele predozate Topcem Pronto sau Mapecem Pronto. Consistenţa mortarului face ca şapa de pantă să fie uşor de pus în operă şi uşor de realizat panta/ pantele de scurgere. Şapa de pantă se realizează în aderenţă cu placa de beton, cu ajutorul unei amorse compuse din latex Planicrete în amestec cu apă și liantul utilizat la prepararea șapei.
Mortarul pentru şapa de pantă se toarnă imediat pe amorsa de aderență proaspătă. Alegerea tipului de liant sau mortar se face ținând cont de timpul disponibil pentru efectuarea lucrărilor de hidroizolare/ impermeabilizare. În această situaţie, placa de beton trebuie să fie uscată!
Utilizând Topcem sau Topcem Pronto, pe șapă se poate aplica hidroizolaţia Mapelastic după 4 zile, sau după 24 de ore dacă se folosește Mapecem sau Mapecem Pronto.

5. a) Impermeabilizarea exterioară a structurii piscinei
Pentru a împiedica infiltrațiile de apă în structura de beton a piscinei, aceasta va fi protejată cu materiale de impermeabilizare tip hidroizolații minerale, bituminoase sau membrane hidroizolante.
5. b) Impermeabilizarea interioară a cuvei piscinei
Deoarece adezivii şi chiturile de rosturi pe bază de ciment nu pot constitui un sistem impermeabil, Mapei consideră că protecţia suportului este vitală pentru durabilitatea placărilor în timp. Prin impermeabilizarea elastică a suprafeţelor interioare (tencuieli-şapă), se va asigura etanşeitatea hidraulică, dar şi protecția anticorozivă a întregii structuri.
Pe întrega suprafață interioară a piscinei se va aplica obligatoriu Mapelastic, hidroizolaţie elastică pe bază de ciment şi latex. Materialul de impermeabilizare se aplică cu fierul de glet, în două straturi. Grosimea finală a stratului hidroizolant armat cu Mapenet 150 (plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcali, cu ochiuri de 4,5 x 5 mm), va fi de 2-3 mm. Asigurarea continuității hidroizolației la racordul pereți - pereți, pereți - pardoseală sau în zonele de rosturi de dilatare se face cu Mapeband, profil din bandă cauciucată flexibilă rezistentă la alcali.
Hidroizolaţia Mapelastic este rezistentă la atacul chimic al sărurilor (NaCl, CaCl2), sulfaţilor sau a dioxidului de carbon. Se aplică pe orice suprafeţe pe bază de ciment uşor umede, dar nu ude (umiditatea în stratul suport poate fi de max. 4% CM).
* Dacă substratul (tencuiala/ şapa) nu este suficient de uscat, pe el se poate aplica mortarul hidroizolant rigid Idrosilex Pronto, cu rol de barieră de umiditate. Aplicarea acestui mortar se face pe suport umed, saturat cu apă, dar cu suprafaţa zvântată, în 2 straturi cu o grosime finală de 2,5 mm. Aplicarea pe suport umed este posibilă deoarece Idrosilex Pronto conţine ciment osmotic (pozzolanic), realizând astfel penetrarea suprafeţei şi o priză chimică (nu doar mecanică) cu suportul. După 48 de ore de la aplicare, peste mortarul hidroizolant Idrosilex Pronto se poate aplica hidroizolaţia elastică Mapelastic, apoi se aşteaptă 4-5 zile pentru a executa lucrările de placare cu finisaje ceramice.

6. Lipirea plăcilor ceramice din gresie porţelanată, klinker sau mozaic vitroceramic
a) Pentru lipirea pe timp călduros a plăcilor ceramice din gresie porțelanată sau klinker, se va utiliza un adeziv gri pe bază de ciment din gama Kerabond (C1) în amestec cu 50% apă și 50% latex Isolastic, rezultând un adeziv îmbunătățit deformabil C2ES1.
b) Lipirea mozaicului vitroceramic, transparent, pe timp călduros, se va face cu un adeziv pe bază de ciment, obligatoriu alb, din gama Kerabond (C1) în amestec numai cu latex Isolastic, rezultând un adeziv îmbunătățit deformabil C2ES2.
 
7. Lipirea rapidă a finisajelor ceramice
a) În cazul unor reparaţii, pentru a scurta timpul de execuţie, la lipirea plăcilor ceramice de gresie porţelanată, klinker, mozaic vitroceramic etc. se utilizează Granirapid, adeziv bicomponent pe bază de ciment şi latex, cu priză şi hidratare rapidă, gri sau alb.
b) Alternativ, pentru lipirea rapidă a mozaicului din sticlă, transparent sau translucid, se poate utiliza Elastorapid, adeziv alb bicomponent pe bază de ciment şi latex, cu priză şi hidratare rapidă, tixotropic, cu timp deschis extins.

8. Lipirea şi chituirea antiacidă
a) În cazul bazinelor ce vor conţine apă de mare, ape termale sau cu conţinut ridicat de cloruri, sulfați etc., se recomandă lipirea finisajelor ceramice de gresie porţelanată, klinker, mozaic de gresie porțelanată etc. cu Kerapoxy Adhesive, adeziv epoxidic bicomponent, gri, fără alunecare verticală, cu mare rezistenţă la agresivitatea chimică.
b) Pentru lipirea mozaicului vitroceramic, transparent, fără a-i altera culoarea, se va utiliza Kerapoxy Design alb sau transparent, mortar epoxidic bicomponent, cu rol de adeziv şi chit de rosturi, cu mare rezistenţă la agresivitatea chimică.
Chituirea rosturilor mozaicului vitroceramic se va executa tot cu Kerapoxy Design disponibil în 15 culori, translucide. Utilizat cu rol de chit de rosturi, mortarul epoxidic poate fi amestecat cu Mapeglitter (fulgi ultrafini metalizaţi argintii, aurii, sau în alte 22 de culori). Astfel, chitul de rosturi devine un element de design.

9. Chituirea rosturilor
a) Cu mortare colorate pe bază de ciment
 • Pentru chituirea pe timp călduros a rosturilor dintre plăci, se va utiliza un mortar pe bază de ciment, colorat, hidrofobizat, cu timp mare de lucrabilitate (Keracolor FF) în amestec cu latex-ul polimeric Fugolastic, rezultând un chit de rosturi cu aderenţă îmbunătăţită, cu porozitate şi absorbţie de apă scăzută. Keracolor FF are agregate fine, se utilizează pentru rosturi cu lăţime de până la 6 mm şi este disponibil în 18 culori.
 • Pentru chituirea rapidă a rosturilor dintre plăci se va utiliza un mortar pe bază de ciment modificat cu polimeri, colorat, hidrofobizat cu DropEffect® şi anti-mucegai cu tehnologie BioBlock®, cu priză şi întărire rapidă: Ultracolor Plus în amestec cu apă. Chitul de rosturi are aderenţă îmbunătăţită, porozitate şi absorbţie scăzută la apă, utilizându-se pentru rosturi cu lăţime de la 2 la 20 mm (26 de culori pastelate).
b) Cu mortare colorate pe bază de răşini epoxidice bicomponente
Pentru toate cazurile în care se cere o rezistență sporită a rosturilor la acțiunea dezinfectanţilor, detartranților și a unor substanțe agresive (uleiuri, acizi, cloruri, sulfaţi etc.), utilizați pentru chituirea rosturilor mortarele epoxidice colorate Kerapoxy Design sau Kerapoxy CQ, RG2 (EN13888).

10. Etanşarea rosturilor de dilatare
Rosturile de dilatare la placările cu gresie porțelanată sau klinker se prevăd în toate zonele unde placajul ceramic formează unghiuri, la intersecția pereți-pardoseală sau pereți-pereți și în corespondență cu rosturile de dilatație din suport. Rosturile elastice se execută la suprafețe de câmp de 3 x 3 m, atât la nivelul plăcilor ceramice, cât și în patul adeziv. Etanșarea acestora se efectuează cu Mapesil AC, etanșant siliconic monocomponent acetic, după aplicarea în prealabil, pe marginile rostului, a amorsei de aderență Primer FD. Grosimea de aplicare a etanșantului elastic este cel mult egală cu lățimea rostului - de aceea, pentru ajustarea adâncimii de aplicare a etanșantului elastic, în rost se introduce Mapefoam, fund de rost. Mapesil AC este disponibil în 26 de culori și se va alege în culoarea identică cu cea a chitului de rosturi.

11. Nivelarea și ranforsarea panourilor sau elementelor din polistire extrudat
În cazul placărilor ceramice, care se vor executa în interiorul saunelor umede (băi de abur), sau pe panouri termoizolante ori elemente din polistiren extrudat (banchete, șezlonguri, pereți, tavane etc.), suprafața suport poate fi ranforsată și rigidizată prin aplicarea unui mortar pe bază de ciment armat cu Mapenet 150. Panourile trebuie să aibă suprafața rugoasă dar fină (în caz contrar, se va asperiza mecanic). În funcție de grosimea de aplicare a mortarului respectiv, se va folosi mortarul Nivoplan aditivat cu 2 litri de latex Planicrete. Alternativ, se poate utiliza mortarul pentru masă de șpaclu Mapetherm AR2, armat cu Mapenet 150 (grosimea de aplicare: 5 mm/ strat).
* Pe elementele de polistiren extrudat, ranforsate și rigidizate cu unul dintre materialele de mai sus, se vor aplica ulterior materialele de hidroizolare (Mapelastic + Mapenet 150 + Mapeband) împreună cu adezivii specificați pentru lipirea finisajelor ceramice, chiturile și etanșanții pentru rosturi.

12. Placarea plajei și a spațiilor adiacente piscinei
Placarea acestor elemente se poate face, în funcție de mărimea plăcilor (ceramice sau din piatră) sau de grosimea patului adeziv, cu unul dintre adezivii îmbunătățiți pe bază de ciment Keraflex Maxi S1 sau Adesilex P9. Aceștia nu se pot utiliza pentru mozaic vitroceramic.

13. Curățarea suprafețelor placate de urme de adezivi sau chituri de rosturi
După terminarea operațiunilor de placare, pe suprafața finisajelor ceramice rămân inevitabil urme sau resturi de adezivi și chituri de rosturi. În funcție de natura chimică a materialelor utilizate, îndepărtarea urmelor de material întărit este foarte dificilă și adesea se ajunge la deteriorarea sau zgârierea finisajelor, de aceea vă sugerăm să respectați instrucțiunile de mai jos.
•    La operațiunile de montare a finisajelor ceramice cu adezivi și chituri pe bază de ciment:
 • îndepărtați cu o cârpă umedă urmele de adeziv de pe plăcile ceramice, înainte ca adezivul să inițieze priza;
 • dacă urmele de adeziv sau chit s-au întărit, se poate curăța chimic cu detartrantul Keranet.

•    La operațiunile de montare a finisajelor ceramice cu adezivi și chituri pe bază de rășini epoxidice:
 • îndepărtați cu o cârpă umezită cu alcool tehnic urmele de adeziv, înainte ca acesta să inițieze priza;
 • în primele ore de la aplicare, urmele de chituri de rosturi pe bază de rășini epoxidice se pot curăța chimic cu Kerapoxy Cleaner
 • adezivul și chitul pe bază de rășini epoxidice care s-au întărit se pot curăța chimic cu decapantul Pulicol 2000.

Pentru rezultate optime la chituirea și finisarea rosturilor, respectați următoarele indicații:
 • chiturile de rosturi pe bază de ciment se finisează după un timp de așteptare de 10 - 20 minute de la aplicare, timp care variază în funcție de materialul utilizat;
 • chiturile de rosturi pe bază de rășini epoxidice se finisează imediat după ce materialul a fost aplicat.

Operațiunile corecte de chituire a rosturilor:
 • aplicați și întindeți chitul de rosturi (pe bază de ciment sau epoxidic) cu spatula Mapei din cauciuc dur;
 • dacă suprafața este antiderapantă sau chituită cu mortare pe bază de ciment ori epoxidice, ștergeți-o obligatoriu cu drișca Mapei cu pad alb Scotch Brite, emulsionând astfel materialul de chituire; 
 • colectați materialul de chituire emulsionat și finisați suprafața chitului utilizând un burete de celuloză dur Mapei.
 • utilizați pentru apă cel puțin două găleți de mare litraj: o găleată se va utiliza pentru a spăla grosier buretele, descărcându-l de materialul de chituire, iar cea de-a doua numai pentru limpezirea buretelui după spălarea grosieră; de asemenea, apa se va schimba des.

În atenţia proiectanţilor şi arhitecţilor
Mapei România vă pune la dispoziţie gratuit, atât în format electronic, cât şi tipărit, broşura tehnică despre realizarea integrală a piscinelor din beton armat, ce cuprinde specificaţii tehnice complete. Solicitările pot fi trimise pe adresa: office@mapei.ro.
Pentru orice alte informaţii suplimentare, contactaţi Mapei România.


De: SpaMagazin | 26 Aug 2013

0 Comentarii

Adauga un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi facuta publica. Completati cel putin campurile obligatorii.