Măsuri de siguranță pentru utilizatorii piscinelor publice și ai bazinelor de înot

Piscina publica inchisaDupă ce în ediția trecută am vorbit la această rubrică despre Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, revenim acum cu alte informații legate de acest subiect al siguranței în exploatarea piscinelor și bazinelor de înot, din diverse perspective, făcând apel la recomandările CNMRMC (Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar) din cadrul Institutului de Sănătate Publică. Ne vom referi așadar la calitatea aerului din piscinele acoperite, la câteva aspecte legate de construcția clădirii aferente, la responsabilitățile pe care le au administratorii acestor locații și, nu în ultimul rând, la metodele de control intern și extern.

Calitatea aerului

În cazul bazinelor de înot acoperite, calitatea aerului are o mare importanţă atât pentru confortul şi sănătatea utilizatorilor, cât şi pentru personalul angajat. Factorii de confort ca temperatura aerului, temperatura suprafeţelor, umiditatea aerului, schimbul de aer contribuie la formarea unui climat adecvat pentru activităţile sportive şi de recreere.
Temperatura aerului : temperatura aerului înconjurător trebuie să fie cu 2 – 4°C mai mare faţă de temperatura apei din bazin.
Temperatura suprafeţelor spaţiului înconjurător este importantă, deoarece scăderea temperaturii sub punctul de rouă duce la condensarea vaporilor de apă pe suprafeţele spaţiului înconjurător.

Umiditatea aerul interior: o umiditate crescută limitează evaporarea apei, poate duce la scăderea temperaturii sub punctul de rouă, iar vaporii de apă se condensează, provocând astfel formarea de mucegai, coroziuni etc.. Valoarea limită pentru umiditatea relativă este de 70%.

Schimbul de aer: clorul din apă reacţionează cu substanţele organice (transpiraţia de exemplu) formand „clor legat“ (în special cloramină și trihalometani) cu un miros intens, cunoscut sub denumirea de ,,miros de piscină“. Cloroformul (un trihalometan) este mai greu decât aerul şi se concentrează spre suprafaţa apei, devenind periculos mai ales pentru copiii şi adolescenţii care petrec mult timp în apă. Eliminarea acestor substanţe se face prin alimentarea regulată cu aer proaspăt din exterior. Trebuie asigurat un schimb de aer de cel puţin 20 m3 / h /m2 suprafaţă de apă. Pentru crearea unui confort optim, spaţiile interioare trebuie dotate cu centrală multifuncţională pentru tratarea aerului, care reglează temperatura, umiditatea aerului şi schimbul de aer dintre interior şi exterior, cu eliminarea substanţelor cu miros (cloroform). Se vor controla sub-produsele de dezinfecţie în aer pentru a reduce expunerea la aceste substanţe prin inhalare, care este calea dominantă de expunere în timpul utilizării apei din bazinele de înot.
Pentru piscinele închise, conform ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Enginee) 1995, temperatura aerului este de maximum 27°C, iar umiditatea relativă a aerului este de circa 60%. Viteza de circulaţie a aerului este de aproximativ 0,1m/s.

Cerinţe de iluminat: Iluminatul artificial al sălilor cu piscine şi bazinelor de înot trebuie să asigure o siguranţă a utilizatorilor şi a persoanelor din cadrul administraţiei, motiv pentru care nivelul de iluminare pe podea şi pe suprafaţa apei nu trebuie să fie mai mică de 150 Lux.

Acustica în cazul bazinelor de înot acoperite
: Acustica va fi reglată pentru prevenirea formării ecoului (materiale absorbante a undelor sonore aplicate pe pereţii laterali ai bazinului). În zona bazinelor de înot acoperite, timpul de reverberaţie a sunetului (persistenţa sunetului, după ce sursa sonoră a încetat să-l mai producă) nu trebuie să fie mai mare de 1,6 secunde, iar intensitatea zgomotului trebuie să fie conform legislaţiei în vigoare.

Măsuri de siguranță pentru utilizatori

Pe lângă măsurile eficiente de tratare și dezinfecție a apei din bazinele de înot, este foarte importantă efectuarea unui duș de către utilizator înainte de a intra în bazinul de înot. Trebuie încurajată folosirea toaletei mai ales la copii înainte de intrare în bazin, pentru a preveni urinarea în apă şi contaminarea accidentală cu fecale. De asemenea, existența unui pediluviu cu apă clorinată, pentru dezinfecția picioarelor, la intrarea în bazin, limitează contaminarea apei.

Este interzis accesul în bazinele de înot a persoanelor:
 • purtătoare de boli transmisibile, cu plăgi deschise, dermite sau dermatoze
 • aflate sub influenţa băuturilor alcoolice

Alte obligațiuni și recomandări:
 • Pentru a menţine igiena apei din bazin, se recomandă folosirea căştilor de baie.
 • Copiii sub 7 ani au acces la bazin numai însoţiţi şi supravegheaţi de asistentul /instructorul de înot. 
 • Nu este permis accesul cu animale de companie. 
 • Nu sunt permise alergările şi jocurile imprudente pe marginea bazinului.
 • Este obligatorie respectarea instrucţiunilor afişate de către administratorul de bazin.
 • Pentru evitarea unor accidentări, utilizatorii trebuie să fie conştienţi că fiecare bazin este diferit, astfel încât înainte de a intra în piscină, să se asigure de adâncimea apei, de pante abrupte în bazine şi de alte pericole. 
 • În mod obligatoriu, se va asigura un punct de prim-ajutor, trusă de prim-ajutor pentru cazuri de leşin sau înec sau orice alt tip de accidente.

Responsabilitățile persoanelor de supraveghere
•    Răspunderea față de siguranţa persoanelor care utilizează piscine sau bazine de înot
•    Prevenirea leziunilor prin minimizarea sau eliminarea situaţiilor periculoase
•    Prevenirea înecurilor sau a altor incidente în zona pe care o supraveghează, prin: educare şi informare asupra situaţiei curente, avertizare asupra pericolelor, interzicerea unei activităţi particulare.

Atribuţiile persoanelor de supraveghere
 • aplicarea regulilor de înot, pentru a preveni apariţia accidentelor
 • observarea permanentă a zonei de responsabilitate, pentru identificarea rapidă a urgenţei şi intervenţia eficientă
 • supravegherea modului de folosire a echipamentelor
 • executarea imediată a salvărilor de la înec sau a altor acţiuni necesare
 • acordarea imediată a primului-ajutor când este necesar
 • comunicarea permanentă cu utilizatorii de piscină şi colegii

Supraveghetorii sunt instruiţi pentru: acordarea primul-ajutor, cu resuscitarea cardio-respiratorie, utilizarea tărgilor pentru imobilizarea coloanei vertebrale, a gulerelor cervicale.


Controale (inspecții sanitare) privind verificarea calității apei din bazinele de înot

Controalele interne
Un element important ce intră în sarcina administratorului bazinelor de înot este proiectarea şi punerea în aplicaţie a unei plan de control intern (autocontrol). Planul trebuie să fie adaptat în mod special la configuraţia bazinului şi la modul de funcţionarea acestuia, constând dintr-o serie de proceduri de operare, privind sistemul de monitorizare şi de întreţinere numit ”proceduri normale de funcţionare”. De asemenea, acesta trebuie să conţină şi proceduri pentru incidenţe specifice, cum ar fi evacuare de urgenţă în caz de avarii sau incendiu. Rolul acestor proceduri este să monitorizeze şi să menţină siguranţa utilizatorilor şi igiena apei din bazine şi piscine pentru a minimiza posibilele efecte negative asupra sănătăţii.

Controale externe (audit extern)
Auditul extern şi prelevarea probelor de apă aferente vor fi efectuate de către Autoritatea de Sănătate locală, pe baza unor planuri de control adecvat, cu o atenţie deosebită la punctele critice.
Autoritatea de Sănătate Locală este responsabilă pentru:
 • parametrii determinaţi din apa bazinului de înot în cadrul controalelor analitice
 • supravegherea documentelor de auto-control
 • supravegherea cu privire la oportunitatea acţiunilor corective adaptate în cazul depăşirii valorilor critice a parametrilor probei de apă


De: SpaMagazin | 5 Aug 2014

0 Comentarii

Adauga un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi facuta publica. Completati cel putin campurile obligatorii.